Overdracht bedrijf binnen de familie

Ongeveer 70% van de Nederlandse bedrijven zijn familiebedrijven. Hierdoor zijn familiebedrijven belangrijk voor onze economie. Ofschoon familiebedrijven – net als andere ondernemingen – een winststreven hebben, zijn zij vooral gericht zijn op de lange termijn. Het familiebedrijf wordt vaak beschouwd als een vermogensbestanddeel waarvan meerdere generaties mogen genieten. Het biedt aan de huidige generatie werkgelegenheid, is voor de oude generatie het pensioen en geeft de nieuwe generatie opleidings- en stagemogelijkheden. Voor veel familiebedrijven geldt dat het familievermogen in het bedrijf zit.

De overdracht van het familiebedrijf is zonder twijfel een complex gebeuren. Aandacht niet alleen geschonken te worden aan de financiële, juridische en fiscale kwesties, maar minstens even belangrijk zijn het borgen van de goede familieverhoudingen. Zo zal men bij een bedrijfsoverdracht binnen de familie oog moeten hebben voor de rollen die de verschillende familieleden hebben: aandeelhouder, werknemer, directeur, verhuurder van bijvoorbeeld het bedrijfspand enzovoorts.

Omdat de wetgever het belang van familiebedrijven heeft onderkend, zijn er in verschillende fiscale wetten maatregelen getroffen om de overdracht van de (familie)onderneming fiscaal zo pijnloos mogelijk te laten verlopen. Dit pakket van voordelen wordt ook aangeduid als bedrijfsopvolgingsregeling (BOR).

Overdracht bedrijf aan derden

Als u uw bedrijf aan een derde wilt overdragen, is het van groot belang om te bepalen wie die derde precies is. Gaat het om een management-buy-out of gaat het om een echte derde?

Afhankelijk van de persoon van die derde zal uw bedrijf ‘verkoopklaar’ gemaakt moeten worden. Zorgen dat u de administratie goed op orde heeft, blijkt in de praktijk minder vanzelfsprekend. Een onderneming kunt u in dit kader het beste vergelijken met een tweedehands auto: hoe meer garanties gegeven kunnen worden, des te hoger de prijs zal uitvallen. Andersom geldt dat een koper minder zal willen betalen, als er teveel onzekerheden zijn.

U kunt uw bedrijf ook verkoopklaar maken door bijvoorbeeld uw bedrijfsstructuur en alle activa tijdig onder de loep te nemen. Als u bijvoorbeeld gebruik wilt maken van bepaalde fiscale faciliteiten, verlangt de wet dat de bedrijfsstructuur gedurende een bepaalde periode (veelal 3 of 5 jaar) ongewijzigd blijft. Denk in dit kader bijvoorbeeld aan ‘het verhangen’ van het onroerend goed. Door tijdig in actie te komen kunt u – afhankelijk van de waarde van het onroerend goed – tienduizenden tot honderdduizenden euro’s aan overdrachtsbelasting besparen.

Gopisingh & Van Os notarissen

Onze experts kennen de klappen van de zweep en helpen u graag bij de aan- of verkoop van uw bedrijf. Voor meer informatie kunt u contact opnemen. Wij helpen u graag.