Bedrijf verkopen

Het verkopen van een bedrijf is voor veel mensen een emotionele gebeurtenis. Daarnaast heeft de verkoop allerlei financiële en fiscale gevolgen. Een zorgvuldige en deskundige begeleiding met voldoende voorbereidingstijd is daarom van belang.

Eigenlijk is het het beste om je onderneming altijd verkoopklaar te hebben. Dat betekent onder andere dat alle contracten goed gedocumenteerd zijn. De ondernemingsstructuur helemaal goed staat. Vermogensbestanddelen zich op de juiste plaats binnen de structuur bevinden. De organisatie ook zonder de ondernemer kan functioneren. Maar ook dat er enig bewustzijn is over de financiële en fiscale gevolgen.

In veel gevallen zal op basis van het due dilligence onderzoek de koopprijs nader worden vastgesteld. Vervolgens wordt de koopovereenkomst opgemaakt. Hierin wordt onder andere nader vastgesteld:

  • wie verkoper en koper zijn;
  • wat verkocht wordt en wanneer er geleverd wordt;
  • wat de koopprijs wordt, dan wel hoe deze zal worden berekend, alsmede hoe de koopprijs betaald wordt;
  • welke garanties worden gegeven, tot welke hoogte en voor welke duur;
  • of verkoper bij de onderneming betrokken moet blijven en voor hoe lang;
  • non-concurrentie beding.

Bij aandelen in een BV of NV wordt de koopovereenkomst vaak aangeduid als “Share Purchase Agreement” of “SPA”. Uiteindelijk volgt dan de levering. Dat is het moment dat alles geëffectueerd wordt. Dit wordt ook wel de “closing” genoemd.

Gopisingh & Van Os notarissen

Voor meer informatie over bedrijfsoverdrachten, non-disclosure agreements, LOI’s, SPA’s, de levering en de begeleiding ervan, kunt u contact opnemen. Wij helpen u graag.