Afwikkeling nalatenschap

Als iemand komt te overlijden dan wordt zijn nalatenschap (het geheel van zijn bezittingen en zijn schulden) geërfd door zijn erfgenamen. Er zullen rekeningen moeten worden betaald, vorderingen moeten worden geïnd, spullen moeten worden verdeeld en er moet aangifte voor de erfbelasting worden gedaan. Men noemt dat het afwikkelen van de nalatenschap.

Wie verzorgt de afwikkeling?

In eerste instantie hebben de erfgenamen de taak om de nalatenschap af te wikkelen. Wie de erfgenamen zijn, staat vermeld in het testament van de overledene en bij gebreke van een testament in de wet. Maar het kan ook zijn dat de overledene in zijn testament een executeur en/of een afwikkelingsbewindvoerder heeft aangewezen met die taak. Indien er geen executeur en/of afwikkelingsbewindvoerder is en er meerdere erfgenamen zijn, dan kunnen die erfgenamen ook één van hen of een derde een volmacht geven voor de afwikkeling van de nalatenschap.

De afwikkeling

Om de omvang en samenstelling van de nalatenschap te bepalen kan een boedelbeschrijving (spullen, vorderingen, schulden, etc.) worden gemaakt. De erfgenamen moeten dit willen weten zodat zij kunnen bepalen of zij de nalatenschap al dan niet aanvaarden. Zodra bekend is welke erfgenamen de nalatenschap hebben aanvaard,  kan er een verklaring van erfrecht worden afgegeven. Deze verklaring van erfrecht biedt instanties duidelijkheid wie rechthebbenden zijn op de nalatenschap, wie de nalatenschap mag beheren en afwikkelen, en aan wie zij informatie mogen verstrekken.

Administratieve handelingen

Er zullen heel veel administratieve handelingen moeten worden verricht (banken en instanties aanschrijven, lopende abonnementen stopzetten, lopende schulden voldoen en vorderingen innen, etc.)

Daarnaast vergen specifieke vermogensbestanddelen veelal extra aandacht zoals bijvoorbeeld de eigen woning, de hypotheekschuld, het bedrijf van de overledene of een effectenportefeuille. Tenslotte dient er ook nog aangifte bij de belastingdienst te worden gedaan voor de erfbelasting. Doorgaans neemt het afwikkelen van een nalatenschap zo’n jaar à anderhalf jaar in beslag. Dit kan langer of korter zijn, afhankelijk van de omvang en samenstelling van de nalatenschap.

Gopisingh & Van Os Notarissen

Voor meer informatie over het afwikkelen van een nalatenschap kunt u contact opnemen. Wij adviseren u graag.