Het huis verkopen

Het kan zijn dat er opeens iemand bij je op de stoep staat die een bod doet op jouw huis of andere onroerende zaak. In de meeste gevallen zal het echter zo zijn dat je na rijp beraad besluit je huis te verkopen.

Het is van belang dat je voordat je ingaat op een bod of iets te koop aanbiedt, weet wat voor verplichtingen je hebt als verkoper. Zo moet je vrij van allerlei verplichtingen leveren, tenzij je bij het doen van het bod duidelijk hebt aangegeven wat voor verplichtingen er zijn. Ook moet je een aspirant koper informeren over jou bekende gebreken die niet direct zichtbaar zijn. Als je weet dat je hypotheekschuld hoger is dan de verwachte koopprijs (het huis “staat onder water”), dan draag je als verkoper het risico dat de bank niet mee wil werken aan een verkoop. Door een overlijden of scheiding kan het zijn dat anderen dan jijzelf moeten meewerken aan de levering. De gevolgen daarvan zijn aan jou als verkoper toe te rekenen als deze andere(n) dat niet of niet tijdig doen.

Koopovereenkomst

Wordt een woning  gekocht  door een particulier, dan geldt dat de koopovereenkomst schriftelijk moet worden vastgelegd. De koper heeft nadat alles schriftelijk is vastgelegd en getekend, nog drie dagen bedenktijd. Bij verkoop van een andere onroerende zaak, bijvoorbeeld een garage of een bedrijfspand, is de mondelinge overeenkomst net zo rechtsgeldig als een schriftelijke.

Koopovereenkomst opstellen

Wij kunnen de koopovereenkomst voor u opstellen. Vanwege onze uitgebreide kennis van het recht rondom onroerende zaken en de daarmee samenhangende fiscaliteit kunnen wij u adviseren bij het tot stand komen van de koop. Normaliter houden wij daarbij de belangen van zowel de verkoper als de koper in het oog. Desgewenst kunnen wij als partij-adviseur optreden, dat wil zeggen in het belang van slechts één van de partijen.

Gopisingh & Van Os notarissen

Voor meer informatie over het begeleiden en opmaken van een koopovereenkomst, kunt u contact opnemen. Wij adviseren u graag.