Belasting besparen

Wij adviseren graag actief op de fiscale gevolgen van de wensen van onze cliënten. Tevens kijken we naar alternatieven om meer belasting te besparen. Daartoe hebben wij experts in huis op het gebied van de erf- en schenkbelasting, de overdrachtsbelastingen de samenloop tussen omzetbelasting en overdrachtsbelasting. Daarnaast hebben wij  kennis van de inkomsten- envennootschapsbelasting in relatie tot het erfrecht, huwelijksvermogensrecht, vastgoed- en vennootschapsstructuren.

Schenk- en erfbelasting

Onder andere door gebruikmaking van de vrijstellingen voor de schenk- en erfbelasting, slimme constructies in een testament, een schenkingsplan (met directe en/of periodieke schenkingen of schenkingen op papier) en/of het wijzigen van huwelijksvoorwaarden, kan bijvoorbeeld erfbelasting  en/of inkomstenbelasting bespaard worden.

Door bijvoorbeeld in geval van sloop, de aanvraag van een bouwvergunning of door nieuwbouw op het juiste moment te leveren, kan overdrachtsbelasting of  omzetbelasting bespaard worden.

Vennootschapsstructuur

Bij het op de juiste wijze vorm geven van een vennootschapsstructuur, kan toekomstige inkomstenbelasting bespaard worden. Door de statuten van een vennootschap op een bepaalde manier in te richten kan worden voorkomen dat over een management fee sociale lasten moeten worden ingehouden.

Gopisingh & Van Os notarissen

Zo zijn er diverse manieren om voor de cliënt belasting te besparen.

Voor meer informatie over belasting besparen kunt u contact opnemen. Wij adviseren u graag.