Mediation

Er zijn duizend-en-één zaken waarover u ruzie kunt krijgen met uw partner, familie, buren, werkgever, werknemer, huisbaas of noem maar op. In ernstige gevallen kunt u naar de rechtbank stappen, maar dan krijgt u een uitspraak van bovenaf.

Voor de onderlinge verhouding zou het beter zijn om samen tot een oplossing te komen. Wanneer u dat als twee partijen niet meer kunt, is het goed om te praten in bijzijn van een mediator.

Een mediator is een bemiddelaar. Hij of zij neemt geen standpunt in, maar helpt partijen om samen een oplossing te vinden. Voorwaarde voor mediation is dat beide partijen actief meewerken. Uitgangspunt is de gezamenlijke wens om een oplossing te vinden voor het probleem.

Voordelen van mediation:

  • het brengt de communicatie weer op gang, zodat u in de toekomst samen verder kunt;
  • het helpt u bij het verwerken van emoties doordat u rechtstreeks met elkaar communiceert ;
  • partijen hebben zélf de oplossing tot stand gebracht waardoor het commitment groot is; en
  • het is goedkoper en sneller dan een rechtszaak.

Ouderschapsplan

Scheidende stellen met kinderen moeten een Ouderschapsplan opstellen. Hierin staan afspraken opgetekend rondom de zorgverdeling, kinderalimentatie en informatie-uitwisseling. Wij helpen u graag met het opstellen van een Ouderschapsplan. Samen met u zoeken wij naar de manier waarop ouders én kinderen op de meest gunstige manier een nieuwe start kunt maken.

Mocht er een advocaat nodig zijn om de scheiding te regelen, dan kunnen wij deze voor u inschakelen. Wij houden in dat geval wel de regie over de hele scheiding en zien er nauwlettend op toe dat alles gebeurt zoals het hoort.

Tenslotte

Gopisingh Van Os Notarissen heeft een specialist in huis op het gebied van Mediation die u kunt en uw wederpartij kan helpen met het vinden van een oplossing waar beide partijen zich in kunnen vinden. Als echtscheidingsbemiddelaar kan Gopisingh Van Os Notarissen u ook begeleiden bij het regelen van zaken rond de verdeling van de boedel, de eventuele verkoop of verdeling van uw koopwoning en de omgangsregeling met uw kinderen.

Daarnaast helpen wij u met het verrekenen van ‘eigen geld’ dat in de woning is gestoken en met het afwikkelen van de inmiddels opgebouwde pensioenrechten, spaarpolissen en levensverzekeringen. Alle afspraken worden vastgelegd in een convenant. Ook kan het zijn dat uw testament moet worden gewijzigd. Wanneer u ongetrouwd heeft samengewoond, maar wel een samenlevingscontract heeft laten opstellen, dan moet ook dit contract worden ontbonden. In tegenstelling tot getrouwde stellen, hoeft dit meestal niet door de rechtbank worden gedaan. Geregistreerde partners kunnen (mits zij geen gezag hebben over minderjarige kinderen) hun partnerschap bij de burgerlijke stand laten ontbinden via de notaris.

Gopisingh & Van Os notarissen

Voor meer informatie over mediation, kunt u contact opnemen. Wij adviseren u graag.