Trouwen

Op het moment dat je trouwt, beloof je lief en leed met elkaar te delen. De Nederlandse wet heeft als uitgangspunt dat je ook alle bezittingen en schulden deelt. Dit wordt geregeld door het huwelijksvermogensrecht. Als dit Nederlands huwelijksvermogensrecht van toepassing is en je regelt niets anders dan trouw je in gemeenschap van goederen.

Huwelijksvoorwaarden

Als je dat niet wenselijk vindt, kun je voorafgaand aan het huwelijk huwelijksvoorwaarden maken. Bij huwelijksvoorwaarden kun je in meer of mindere mate afwijken van het wettelijk systeem. Zo is het mogelijk om er via huwelijksvoorwaarden enkel voor te zorgen dat schuldeisers niet profiteren van jullie huwelijk, maar voor de rest alles wel half-half gedeeld wordt. Ook kun je via huwelijksvoorwaarden in een aantal gevallen belasting besparen.
Vaak kiezen ondernemers die gaan trouwen er voor om huwelijksvoorwaarden te  maken, want daarmee kan men regelen dat het vermogen van beide echtgenoten gescheiden blijft. Bij een faillissement van de ondernemer kan het vermogen van de andere echtgenoot buiten het faillissement blijven. Een andere reden voor echtgenoten om voor huwelijksvoorwaarden te kiezen kan zijn dat één van de echtgenoten een groter vermogen heeft dan de andere echtgenoot, of dat één van hen een erfenis of schenking verwacht die privé moet blijven.
Ook als je al in gemeenschap van goederen bent gehuwd, is het mogelijk om alsnog huwelijksvoorwaarden te maken. Afhankelijk van de huwelijksvoorwaarden en de wensen, is het dan in veel gevallen nodig om alles wat gemeenschappelijk is te verdelen. Alleen na een verdeling is duidelijk wie waar eigenaar van is.

Gehuwde partners

De wet bevat veel regelingen voor gehuwde partners. Die regelingen gelden voor alle echtgenoten, dus ongeacht of je in gemeenschap van goederen bent gehuwd of dat je huwelijksvoorwaarden hebt gemaakt. Zo bepaalt de wet dat gehuwden automatisch elkaars erfgenaam zijn, en dat hun kinderen wel recht hebben op hun erfdeel, maar dat pas uitgekeerd krijgen nadat de langstlevende echtgenoot is overleden. Echtgenoten kunnen van deze wettelijke regeling afwijken door een testament te maken.

Kinderen

Als tijdens het huwelijk een kind wordt geboren, dan zijn beide ouders automatisch de juridische ouders van het kind en hebben zij beiden het gezag over hun kind. Bij een lesbisch stel geldt hetzelfde, mits voor de zwangerschap gebruik is gemaakt van een onbekende donor. Er dient dan bij de aangifte van de geboorte een verklaring te worden overgelegd van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting.

Scheiden

Als echtgenoten willen scheiden, moeten ze dit via de rechter samen met een notaris of advocaat regelen. Echtgenoten die willen scheiden en gezamenlijke kinderen hebben zijn daarnaast verplicht om een ouderschapsplan op te stellen.

Gopisingh & Van Os notarissen

Voor meer informatie over de gevolgen van een huwelijk, de mogelijkheden om daarvan af te wijken en het scheiden via de notaris, kunt u contact opnemen. Wij adviseren u graag.