Coöperatie

Een coöperatie is een speciaal soort vereniging. In tegenstelling tot een gewone vereniging mag een coöperatie wel winst aan haar leden uitkeren. Een coöperatie kan dan ook in veel gevallen ingezet worden waar anders van een NV of BV gebruik gemaakt zou zijn.

De hoofdgedachte bij een coöperatie is dat deze in de stoffelijke behoefte van haar leden voorziet. Zij dient overeenkomsten met haar leden aan te gaan, die die leden sluiten in het kader van het door die leden uitgeoefende bedrijf.

Statuten

Bij coöperaties is er veel vrijheid om in de statuten de eventueel gewenste koppeling aan te brengen tussen de inzet van leden, zeggenschap en winstrechten. Daarom is het een goed vehikel om complexe samenwerkingen tussen partijen met een gelijk doel vorm te geven.

Coöperaties kom je veel tegen in de agrarische sector. Een goed voorbeeld hiervan is FrieslandCampina, de grootste zuivelcoöperatie ter wereld. Maar ook samenwerkende zzp’ers vormen vaak een coöperatie.

Aansprakelijkheid leden

Anders dan bij een vereniging zijn de leden van een coöperatie bij de ontbinding van de coöperatie in beginsel aansprakelijk voor een eventueel tekort. In de statuten van de coöperatie kan hier echter van afgeweken worden. Afhankelijk van de mate van aansprakelijkheid dient de coöperatie aan het slot van haar naam de letters U.A (uitsluiting van aansprakelijkheid), B.A. (beperking van aansprakelijkheid) of W.A. (wettelijke aansprakelijkheid) te plaatsen.

Belastingen

De coöperatie drijft een onderneming en dient over de behaalde winsten vennootschapsbelasting te voldoen. De leden-natuurlijke personen die een belang hebben van 5% of meer dienen voor eventuele winsten bij vervreemding of bij uitkeringen belasting te betalen in Box 2. Andere natuurlijke personen worden belast in Box 3. Bij vennootschapsbelasting plichtige leden kan de winst onder de deelnemingsvrijstelling vallen.

Gopisingh & Van Os notarissen

Voor meer informatie over de oprichting van een coöperatie of de aanpassing van statuten, kunt u contact opnemen. Wij adviseren u graag.