Verklaring van Erfrecht

Banken en andere instellingen verlangen na het overlijden van iemand meestal een verklaring van erfrecht. Alleen op die manier hebben zij zekerheid wie bevoegd is ten aanzien van de bezittingen van de overledene.

Een verklaring van erfrecht is een verklaring van een notaris waarin onder meer wordt geconstateerd:

  • dat iemand is overleden;
  • of er wel of geen huwelijksvermogensgemeenschap was;
  • wie op basis van een eventueel testament en onderzoek in de registers van de burgerlijke stand en de wet de erfgenamen zijn;
  • of erfgenamen de nalatenschap hebben aanvaard;
  • wie bevoegd is/zijn te handelen en de nalatenschap te beheren of daarover te beschikken.

Voor een bank is het overleggen van een testament samen met een akte van overlijden vaak niet voldoende. De bank kan niet beoordelen of het om het laatste testament gaat. Als erfgenamen niet met naam worden genoemd kan de bank ook niet beoordelen wie in het testament bedoeld worden. Als de bank dat allemaal wel zou kunnen beoordelen, weet de bank nog niet of een erfgenaam de nalatenschap beneficiair heeft aanvaard of heeft verworpen.

Werkzaamheden

Ten behoeve van de afgifte van een verklaring van erfrecht benaderen wij alle erfgenamen. Wij vragen hen hun keuze kenbaar te maken. Daarnaast doen wij de nodige onderzoeken (o.a.in het Centraal Testamenten Register en de gemeentelijke basisadministratie).

In het kader van de afgifte van een verklaring van erfrecht kijken we ook alvast mee wat voor keuze mogelijkheden er op basis van het testament en/of de wet zijn om erfbelasting te besparen. In een aantal gevallen ben je te laat met uitbrengen van die keuze als een verklaring van erfrecht zomaar is afgegeven.

Indien er ook bezittingen zijn in andere landen van de EU kan een Europese verklaring van erfrecht worden afgegeven.

Gopisingh & Van Os notarissen

Voor meer informatie over de afgifte van een verklaring van erfrecht, kunt u contact opnemen. Wij adviseren u graag.