Schenken

Schenkingen kunnen belastingbesparingen opleveren. Het doen van een schenking krijgt een extra dimensie indien het doel van de schenking u na aan het hart gelegen is. Wat is er mooier om kinderen en kleinkinderen te helpen met een  financiële basis voor hun studie, bedrijf, of de aankoop van een huis? Of om een goed doel te ondersteunen? Rechtstreeks, of via een eigen fonds of stichting.

Gopisingh & Van Os ziet het doen van schenkingen als een belangrijk onderdeel van estate planning. Dagelijks adviseert Gopisingh & Van Os mensen hoe hier zorgvuldig mee om te gaan. Iedere situatie is uniek. Daarom is ieder advies ook maatwerk.

Schenken en erfbelasting

Het besparen van erfbelasting wordt door Gopisingh & Van Os gezien als een structureel onderdeel van estate planning. Ondanks dat er voor klanten vaak substantiële bedragen worden bespaard, pleit Gopisingh & Van Os er voor om deze besparing niet op zichzelf te zien, maar deel te laten uitmaken van een gedegen en vakkundige estate planning.

Gopisingh & Van Os is gespecialiseerd in estate planning en bespaart in dat kader voor hun klanten op erfbelasting. Uitgangspunt is dat iedere situatie uniek is. Er wordt dus tijd genomen om tot een excellent advies te komen, dat in uw situatie uniek is. Dit levert niet alleen een besparing op, maar ook rust, omdat u weet dat zaken goed geregeld en vastgelegd zijn.

Gopisingh van Os Notarissen

Voor meer informatie over schenken, kunt u contact opnemen. Wij adviseren u graag.