Derdengeldenrekening/Kwaliteitsrekening

NL 09 INGB 06 55 22 38 00
T.n.v. Gopisingh Van Os Notarissen inzake derdengelden.

Het door u te betalen bedrag dient tijdig door u te worden overgemaakt op bovengenoemde kwaliteitsrekening onder vermelding van het dossiernummer. De te betalen bedragen dienen voor het passeren van de akte(n) zichtbaar te zijn bijgeschreven op bovengenoemde kwaliteitsrekening. Houdt u rekening met een verwerkingstijd van uw bank en met de (feest)dagen waarop er geen betalingsverkeer mogelijk is. Tevens is het op ons kantoor mogelijk om per pin te betalen. In voorkomend geval adviseren wij u uw bank te raadplegen en indien nodig uw pinlimiet (tijdelijk) te verhogen. Betaling per kas is slechts mogelijk voor bedragen lager dan € 1.000,–.