Aansprakelijkheid

De vraag in welke mate je met je privévermogen aansprakelijk bent speelt bij de keuze voor de juiste ondernemingsvorm voor veel mensen een belangrijke rol. Bij ondernemingsvormen met rechtspersoonlijkheid zoals de BV, de NV en de Coöperatie is de rechtspersoon (de BV, de NV, de Coöperatie) aansprakelijk. Bij ondernemingsvormen zonder rechtspersoonlijkheid zoals de eenmanszaak, de maatschap en de vennootschap onder firma (vof), is de eigenaar/vennoot aansprakelijk.

Aansprakelijkheid bij een ondernemingsvorm zonder rechtspersoonlijkheid

Bij een ondernemingsvorm zonder rechtspersoonlijkheid is de ondernemer in privé aansprakelijk voor alle schulden van de onderneming. Dit betekent dat schuldeisers van de onderneming zich zowel op het ondernemingsvermogen als op het privévermogen van de ondernemer kunnen verhalen. Als u in gemeenschap van goederen gehuwd bent, zijn dus niet alleen uw eigen bezittingen maar ook  uw gezamenlijke bezittingen het verhaalsobject van de schuldeisers.

Aansprakelijkheid bij ondernemingsvormen met rechtspersoonlijkheid

Ondernemingen met rechtspersoonlijkheid zijn rechtspersonen. Een rechtspersoon is zelfstandig drager van rechten en plichten, net zoals een natuurlijke persoon (zoals u). Dit betekent dat in principe alleen de rechtspersoon aansprakelijk is voor schulden. De aandeelhouder kan in principe niet meer geld verliezen dan het bedrag dat hij in de rechtspersoon heeft geïnvesteerd. Het risico voor de aandeelhouder is hiermee dus beperkt. Wanneer er echter sprake is van onbehoorlijk bestuur kunnen ook de bestuurdersvan een rechtspersoon in privé aansprakelijk worden gesteld.

Gopisingh & Van Os notarissen

Voor meer informatie over aansprakelijkheid kunt u contact opnemen. Wij adviseren u graag.