Offerte Voorwaarden/extra werkzaamheden  Gopisingh Van Os Notarissen
niet binnen vijf werkdagen aanleveren van de benodigde stukken uurtarief
uitstel van de passeerafspraak € 100,-
aflossing krediet (per krediet) €   45,-
opstellen onderhandse volmacht €   75,-
opstellen toestemmingsverklaring €   75,-
(spoed)overboekingskosten (per overboeking) €   10,-
opstellen koopcontract € 275,-
registratie koopakte in het kadaster € 125,-
opvragen titels/kopie akten bij kadaster (per titel/kopie) €   25,-
opname bijzondere bepalingen in leveringsakte € 125,-
verkoop met restschuld/contact Bijzonder Beheer uurtarief
opslag erfpacht- of opstalrecht, lidmaatschapsrecht €   75,-
opslag appartementsrecht €   75,-
overbrugging of ander onderpand in hypotheekakte € 210,-
verhoogde hypothecaire inschrijving € 125,-
rangwisseling € 100,-
notariële volmacht € 250,-
opvragen uitreksel kvk €   25,-
opmaken royementsakte € 175,-
extra werkzaamheden mbt tolk vertaler uurtarief
legalisatie handtekening €   50,-
afgifte extra afschrift €   25,-
inzages Faillissementenregister, Curateleregister, GBA, VIS €   50,-
herinnering bankgarantie/waarborgsom €   95,-
ontslag hoofdelijkheid € 150,-
onduidelijkheden in aangeleverde stukken uurtarief
verervingsonderzoek uurtarief
Let op: de bovengenoemde bedragen zijn exclusief kadastraal recht en btw.