Onroerend goed

Wanneer u in Nederland, als particulier of ondernemer, onroerend goed aanschaft of verkoopt krijgt u altijd te maken met een notaris. Of het nu gaat om de levering na koop, de verdeling na scheiding, het vestigen van een hypotheek of het vestigen van een zakelijk recht (zoals vruchtgebruik of erfdienstbaarheid). Bij Gopisingh Van Os Notarissen kunt u terecht als particulier en als ondernemer. Wij kunnen u op een deskundige wijze helpen en adviseren bij de aankoop van uw onroerend goed (ook wel Registergoed genoemd) en wij regelen voor u de overdracht met alles wat daarbij hoort. Ook als u zeker wilt zijn dat uw koopcontract juridisch klopt, kunt u bij ons terecht. Wij zorgen ervoor dat iedere transactie verloopt zoals het moet en dat u als koper of verkoper zekerheid heeft over uw aankoop en/of de koopsom.

Koopovereenkomst

De akte van levering wordt verzorgt door de notaris, nadat (meestal) de koopovereenkomst is getekend bij een makelaar. In de koopovereenkomst worden niet alleen alle afspraken tussen verkoper en koper opgenomen, maar ook alle juridische rechten en verplichtingen die op de woning rusten. Indien de koop niet via een makelaar plaatsvindt, kan Gopisingh Van Os Notarissen voor u de koopovereenkomst opstellen.

Bedenktijd

Na het sluiten van een koopovereenkomst heeft de koper drie dagen bedenktijd. Binnen drie dagen – zaterdag, zondagen en algemeen erkende feestdagen tellen niet mee – kan de koper zonder opgaaf van reden de koopovereenkomst zonder kosten ontbinden. Zowel de koop als de ontbinding dient schriftelijk te geschieden.

Levering

De enige manier waarop registergoederen van eigenaar overgaan is door een Notariële akte van levering. De notaris, die meestal wordt aangewezen door de koper, verzorgt deze akte. Voordat de akte van levering (en meestal de hypotheekakte) op ons kantoor worden ondertekend, ontvangt u de ontwerptekst van de akte(n) en de afrekening. De betaling van de koopsom, de aflossing van de hypotheekschuld van verkoper en bepaalde andere betalingen zoals de makelaarsnota vinden plaats via de bankrekening van de notaris. Voordat de akte van levering wordt getekend wordt dus goed gecontroleerd of de koopsom wel is gestort op de zogeheten derdengeldenrekening. De eigendom gaat pas definitief over door de inschrijving van de akte van levering in het kadaster. Dat is een belangrijk onderdeel van de taken van de notaris bij de eigendomsoverdracht van registergoederen. Pas nadat van het kadaster de bevestiging is ontvangen, dat de akte naar behoren is ingeschreven, vindt de financiële afwikkeling door de notaris van het dossier plaats.

Appartementsrechten

Appartementsrechten kenmerken zich doordat een woning of bedrijfsruimte deel uitmaakt van een groter complex. Een gebouw dat uit meerdere woningen en/of bedrijfsappartementen bestaat of verschillende eigenaren die afzonderlijk exclusieve eigendoms- en gebruiksrechten van hun woning/bedrijfsruimte. Alle rechten en plichten van de eigenaren in het complex zijn vastgelegd in de akte van splitsing in appartementsrechten. Ieder appartementsrecht kan afzonderlijk worden verkocht en met een hypotheekrecht worden belast.
Een appartementsrecht kan juridisch veel haken en ogen hebben en goed advies bij de aankoop van een appartementsrecht is dan ook onontbeerlijk.

Erfdienstbaarheden

Erfdienstbaarheden gaan altijd automatisch over op een nieuwe eigenaar. Het is daarom van belang om op de hoogte te zijn van mogelijke erfdienstbaarheden. Erfdienstbaarheden zijn verplichtingen of rechten die ‘kleven’ aan een onroerende zaak ten opzichte van een andere onroerende zaak. Een recht van overpad bijvoorbeeld, waarbij de een eigenaar, van een registergoed, moet dulden dat een (naburige) eigenaar gebruikt maakt van een pad dat over, onder of door het zijne loopt. Een erfdienstbaarheid wordt in een notariële akte vastgelegd en ingeschreven in het kadaster. Ingeval eigenaren een erfdienstbaarheid bij notariële akte wensen vast te leggen, kan Gopisingh Van Os Notarissen u hierbij behulpzaam zijn.

Huurovereenkomsten

De wet maakt onderscheid tussen de (ver)huur van een bedrijfsruimte of woonruimte. Voor huurders en verhuurders zijn er belangrijke rechten en verplichtingen. Bijvoorbeeld  de regeling “koop breekt geen huur”. Er kan in sommige gevallen worden afgeweken van wettelijke bepalingen. Dat moet dan wel in de huurovereenkomst worden vastgelegd.  Betreft de verhuur/huur een bedrijfsruimte, dan is ook het soort bedrijfsruimte van belang. Bij het aangaan van een huurovereenkomst is het van belang om verschillende zaken te regelen, bijvoorbeeld: of en hoe huurprijsverhogingen worden berekend, wie is verantwoordelijk voor het onderhoud, zijn veranderingen aan het pand toegestaan en wanneer eindigt de huurovereenkomst. Zonder deskundige begeleiding kunt u gemakkelijk de weg kwijtraken en met gevolgen worden geconfronteerd die u vooraf niet had onderkend.

Tenslotte

Uiteraard beslaat het Onroerend goed meer dan hier staat vermeld. Gopisingh Van Os Notarissen biedt professionele hulp en advisering bij de aanschaf en verkoop van uw onroerend goed.