Ondernemingsrecht

De sectie ondernemingsrecht kan u van dienst zijn op alle gebieden van het ondernemingsrecht.

Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • advisering over alle gebieden van het ondernemingsrecht;
 • oprichting van naamloze en besloten vennootschappen;
 • opstellen aandeelhoudersovereenkomsten en koopovereenkomsten;
 • statutenwijzigingen;
 • levering en uitgifte van aandelen;
 • inkoop en intrekking van aandelen;
 • (de)certificering van aandelen;
 • herstructureringen;
 • fusies en overnames;
 • splitsingen;
 • private equity;
 • bedrijfsopvolging;
 • oprichting van stichtingen, verenigingen en coöperaties;
 • oprichting van personenvennootschappen (c.v., vof en maatschap);
 • corporate governance;
 • corporate mediation.

Wij stemmen onze diensten af op uw vraag. Voor de kleine ondernemer vervullen wij de rol van huisnotaris; voor grote bedrijven zijn wij de juridische sparring partner van de accountant, fiscalist of andere adviseur.

Voor vragen en advies kunt u contact opnemen met notaris Rajesh Gopisingh, hij is bereikbaar op het telefoonnummer 023-56 37 020 of per email: r.gopisingh@gvon.nl