Onder de omschrijving “verrekening zakelijke lasten” treft u posten aan met de naam Onroerende Zaak Belasting, rioolheffing en waterschapslasten. De aanslagen van deze heffingen worden betaald door degene die op 1 januari eigenaar van de woning is. Dat houdt in dat als de woning wordt overgedragen in de loop van het jaar, de verkoper eigenlijk de belastingen voor de koper heeft betaald. Dit is de reden dat de notaris deze kosten, voor zover ze betrekking hebben op de periode na de overdracht, bij de koper in rekening zal brengen. De verkoper krijgt daardoor een gedeelte van de door hem teveel betaalde kosten terug. Niet alle lasten worden verrekend: het gebruikersgedeelte van de Onroerende Zaak Belasting wordt bijvoorbeeld niet verrekend.