Het doorhalen van de hypothecaire inschrijving in het hypothekenregister van het Kadaster. Na het doorhalen van de inschrijving kan de oorspronkelijke hypotheekverstrekker hier geen rechten meer aan ontlenen. Doorhaling vindt plaats door middel van een notariële akte van royement na aflossing van de schuld.