De levering van een woning vindt plaats op het moment van het tekenen van de akte van levering bij de notaris. Door het ondertekenen van een koopovereenkomst ben je dus nog geen eigenaar van de woning. Pas bij het ondertekenen van de akte van levering bij de notaris vindt de feitelijke levering van de woning van de verkoper naar de koper plaats. De levering is compleet als de akte van levering is ingeschreven bij het Kadaster. Bij het Kadaster staan alle woningen geregistreerd. De inschrijving bij het Kadaster wordt verzorgd door de notaris. Deze inschrijving is openbaar. Iedereen kan deze gegevens dus opvragen bij het Kadaster en iedereen kan zien dat jij eigenaar bent van de woning.