Bij een overdracht van een woning of een oversluiting van een hypotheek, zullen wij bij de huidige hypotheekverstrekker(s) de aflosnota(‘s) opvragen, zodat uw hypothecaire lening(en) kan/kunnen worden ingelost. De hypotheekverstrekker(s) geeft/geven hiermee akkoord voor het royeren van de hypothecaire inschrijving(en) (na aflossing van de schuld) bij het Kadaster d.m.v. het tekenen van (de door de notaris opgestelde) royementsvolmacht. De termijn van de bank die zij nodig hebben om de gegevens aan te leveren is per bank verschillend.