Het klopt dat bij kosten koper er toch kosten kunnen zijn, die door de verkoper gedragen moeten worden. Zo zijn de kosten voor het doorhalen van hypotheken die op het verkochte onderpand zitten voor rekening van de verkoper. U bent verplicht het pand vrij van hypotheken over te dragen dus zijn de daarbij horende royementskosten voor uw rekening.