De koopsom van een nieuwbouw is meestal ‘vrij op naam’ (v.o.n.). Vrij op naam betekent dat een aantal kosten die gemoeid zijn met de aankoop van de nieuwbouwwoning in de koopsom zijn inbegrepen. Dit gaat om de volgende kosten:
Kosten voor aankoop van de grond;

 • Bouwkosten (o.a. aannemer, architect, gemeentelijke leges, kosten bouwvergunning);
 • Notariskosten ten behoeve van eigendomsoverdracht;
 • Kosten kadastrale uitmeting;
 • Verkoopkosten (o.a. makelaarscourtage);
 • BTW (op dit moment 21%);
 • Aansluitkosten nutsvoorzieningen (gas-, riool-, water- en elektriciteitsleidingen).

Niet inbegrepen in de koopsom v.o.n. zijn onder andere de volgende kosten:

 • 
Notariskosten ten behoeve van de hypotheekakte;
 • Kosten verbonden aan het afsluiten van de hypotheek (afsluitkosten, taxatiekosten);
 • Eventueel renteverlies over de grond vanaf een nader te bepalen datum;
 • Rente over eventueel reeds vervallen termijnen;
 • Gemeentelijke heffingen;
 • Kosten voor aansluiting telefoon en c.a.i.;
 • Plaatsingskosten c.q. kosten voor het op naam zetten van de verbruiksmeters van de nutaansluitingen.