De juridische uitwerking van een reeds gesloten overeenkomst. Deze is nodig voor het definitief maken van de eigendomsoverdracht. De akte wordt door de notaris opgemaakt en ingeschreven in het Kadaster en de openbare registers.