Wilt u dit jaar ook belasting besparen?

Dit kan onder andere door te schenken binnen de belastingvrije grens.

Belastingvrije grens

Per jaar mogen ouders aan hun kinderen of pleegkinderen een bedrag schenken, zonder dat daar schenkbelasting over voldaan moet worden. Dit bedrag is voor 2018 vastgesteld op € 5363,-. Aan mensen die geen kinderen of pleegkinderen zijn, mag een bedrag van € 2147,- belastingvrij geschonken worden. Deze vrijstelling wordt ook wel de algemene schenkingsvrijstelling genoemd.

Schenken voor de woning

Schenken voor de woning is in 2018 nog steeds mogelijk. Het vrijgestelde bedrag is vastgesteld op € 100.800,-.

In tegenstelling tot de eerdergenoemde jaarlijkse schenking, zitten hier wel voorwaarden aan vast:

  • de begunstigde moet tussen de 18 en 40 jaar oud zijn;
  • het bedrag moet gebruikt worden voor de aankoop, verbetering of onderhoud van zijn eigen woning. Het bedrag mag ook gebruikt worden voor de aflossing van de eigenwoningschuld of aflossing van de restschuld van de verkochte woning.

Alle tarieven en vrijstellingen zijn ook te vinden op onze website.

Andere redenen om te schenken

Indien u moet verhuizen naar een zorginstelling, is het een optie om alvast een bedrag te schenken aan uw (klein)kinderen. Zeker als de zorginstelling een eigen bijdrag vraagt, welke gebaseerd is op de omvang van uw vermogen.

In dat geval kunt u ervoor kiezen om alvast een bedrag te schenken aan uw kinderen of aan een goed doel, om te voorkomen dat u een hogere bijdrag moet voldoen.

Belangrijkste voordelen van schenking op papier

  1. U kunt voorwaarden meegeven aan de schenking. Bij voorwaarden kunt u denken aan een bepaald doel waarvoor de schenking moet worden gebruikt of om te voorkomen dat een (ex-)partner aanspraak kan maken op de schenking;
  2. U kunt de nalatenschap verkleinen door alvast schenkingen op papier te doen.
    Voorbeeld: Al uw vermogen zit in uw woning. U voorziet dat de uit te keren erfdelen boven de vrijstelling van de erfbelasting uitkomt en wilt voorkomen dat uw erfgenamen erfbelasting moeten voldoen. Dan kunt u (elk jaar) een schenking op papier uitbrengen. Voorwaarde hiervoor is dat u elk jaar 6% rente betaald aan de begunstigde over het geschonken bedrag. Anders behoort het geschonken bedrag nog tot uw eigen vermogen.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over een schenking? Neem even contact met ons op en vraag om een vrijblijvende bespreking.