Waarom heb ik een levenstestament nodig?

Om allereerst een misverstand de wereld uit te helpen, een levenstestament is niet alleen voor mensen op leeftijd. Iedereen kan een levenstestament laten opstellen.

Eigen zaken behartigen

Een levenstestament is bedoeld voor mensen die (langere tijd) niet in staat zijn om hun eigen zaken te behartigen. U stelt hierbij iemand aan, die u persoonlijk heeft uitgekozen, om uw zaken te behartigen. Dit kan gedurende ziekte, maar ook gedurende werken of reizen in het buitenland. Indien er in deze periode iets gebeurd, dan is er altijd iemand die uw zaken kan behartigen. Dit kan in de situaties, waarbij bijvoorbeeld uw paspoort of pinpas is gestolen of indien er een medische beslissing gemaakt moet worden.

Levenstestament voor ondernemers

Ook voor ondernemers kan een levenstestament een uitkomst zijn. Stel een ondernemer wil absoluut niet dat zijn bedrijf verkocht wordt, maar dat de zaken wel doorlopen indien hij tijdelijk niet in staat is om te handelen. Voor deze situaties kan hij iemand aanwijzen die wensen zal respecteren.

Leg elke wens vast in een levenstestament

In een levenstestament kan elke wens worden vastgelegd, maar het wordt voornamelijk gebruikt voor het vastleggen van een financieel en/of een medisch gevolmachtigde. U kunt kiezen om slechte bepaalde taken aan de gevolmachtigde over te laten of dat de gevolmachtigde al uw zaken mag behartigen.

Bij het financiële gedeelte wordt vastgelegd dat de gevolmachtigde bijvoorbeeld de bankzaken mag beheren, namens u mag beleggen of de woning mag verkopen. In het medische gedeelte gaat het meer om de eigen wensen en om wie de medische gegevens mag inzien. In een levenstestament kan ook een wens tot levenseinde of een wens tot levensverlenging worden opgenomen.

Indien gewenst is het ook mogelijk om een toezichthouder in te stellen, waaraan de gevolmachtigde verantwoording moet afleggen.

Informatie over een levenstestament?

Wilt u meer informatie over een levenstestament? Kijk op onze website of neem even contact met ons op en vraag om een vrijblijvende bespreking.