Voldoet uw testament aan de huidige regels?

Zoals alles in het recht, is ook het erfrecht en de Successiewet in de loop der tijd gewijzigd. Dit kan voor de werking van uw testament ingrijpende gevolgen hebben.

Wijzigingen in 2003

In 2003 heeft de grootste wijziging van het erfrecht plaatsgevonden. Door deze wijziging heeft de langstlevende meer bescherming gekregen tegen kinderen die hun erfdeel opeisen.

Ook wordt sindsdien de langstlevende bij samenwonende beter beschermd, mits men kan worden aangemerkt als levensgezel. (Om aangemerkt te worden als levensgezel, moet er sprake zijn van een gemeenschappelijke huishouding en er moet een notariele samenlevingsovereenkomst zijn aangegaan.)

Een ander punt wat met de wetswijziging in 2003 is aangepast, is het benoemen van een executeur. Voor 2003 had een executeursbenoeming geen nut, als niet elk kind ermee instemde. Sinds 2003 hoeven kinderen niet meer in te stemmen, zij hebben uw keuze te respecteren.

Wijzigingen in 2010

In 2010 is niet zozeer het erfrecht gewijzigd, maar de Successiewet. In de Successiewet wordt de erfbelasting geregeld, dus de belastingtarieven, maar ook de belastingvrije ruimte. Dit kan in sommige gevallen voordeliger uitvallen, bijvoorbeeld wanneer u schenkt aan neven en nichten.

Mogelijkheden

Binnen de huidige wetgeving zijn er tal van mogelijkheden om uw testament fiscaal gezien zo gunstig mogelijk op te stellen. Zo is het een optie om de verdeling tussen de partner en de kinderen te wijzigen om zo zoveel mogelijk belastingvoordeel te behalen voor de nabestaanden.
Tevens is het mogelijk om extra momenten op te nemen, wanneer de kinderen hun vordering op de langstlevende kunnen opeisen. Een voorbeeld hiervan is wanneer de achterblijvende partner zijn intrek neemt in een zorginstelling, waarbij op grond van de omvang van zijn vermogen een eigen bijdrage verschuldigd is.

Los van alle wettelijke wijzigingen is het te adviseren om elke vijf jaar naar uw persoonlijke situatie te kijken of uw testament daar nog bij past. Zo wordt bij het wettelijke versterfrecht nog geen rekening gehouden met stiefkinderen. Indien u iets aan uw stiefkinderen wilt achterlaten, dan moet u dit regelen door middel van een testament.

Informatie over uw testament?

Wilt u meer informatie over een testament? Neem even contact met ons op en vraag om een vrijblijvende bespreking.