Het huwelijk en de ondernemer

Eerder hebben we al een bericht geplaatst over het nieuwe huwelijksvermogensrecht. Vandaag zullen we de gevolgen hiervan beschrijven voor de ondernemer.

Overzicht vermogens

Met de ingang van het nieuwe huwelijksvermogensrecht ontstaan er drie vermogens:

Ondernemingsvermogen

Onder voorhuwelijks vermogen worden ook alle voorhuwelijkse schulden verstaan. Om bij te houden wat precies privévermogen is en blijft is er een goede administratie nodig. Dit mag  onderhands. Zolang hier maar duidelijk uit blijkt wat privé is en wat gezamenlijk is.

Het ondernemingsvermogen behoort de regels van bovenstaand schema te volgen. Als een onderneming al voor het huwelijk aanwezig is, dan valt dit binnen het privévermogen.

Het kan lastig worden als tijdens het huwelijk wordt geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen. Het nieuwe bedrijfsmiddel wordt of gemeenschappelijk of privé. Het wordt gezien als privé, als meer dan de helft is voldaan vanuit het privévermogen. Ook hierbij geldt dat een goede administratie belangrijk is!

Redelijke vergoeding

Als is vastgesteld dat het ondernemingsvermogen buiten de gemeenschap van goederen valt, dan blijft dit privévermogen.

Wat wordt verdiend tijdens het huwelijk valt in de gemeenschap van goederen. Dit houdt in dat de vergoeding die de ondernemer zichzelf uitkeert in de gemeenschap valt. De vergoeding wordt gezien als een redelijke vergoeding voor de kennis, vaardigheden en arbeid, die voor de onderneming zijn aangewend. Volgens de wetgever gaat het bij het vaststellen van de (redelijke) vergoeding om vermogen dat in de onderneming is achtergebleven door inspanning van de partner/ondernemer. Deze vergoeding wordt vergeleken met een periodiek verrekenbeding, waarbij jaarlijks het overgespaarde vermogen wordt verrekend.

De vergoeding vereist een goede administratie, maar kan ook een punt van discussie zijn bij een eventuele echtscheiding.

Bestaande huwelijkse voorwaarden

De meeste mensen zullen denken dat het onderdeel van de redelijke vergoeding alleen van toepassing is voor de mensen die na 2018 in het huwelijk treden. Dit is helaas niet zo. De wet is zodanig aangepast, dat voor mensen met een onderneming die al gehuwd zijn de regels inzake de redelijke vergoeding ook van toepassing zijn.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de redelijke vergoeding of over uw eigen situatie? Neem even contact met ons op en vraag om een vrijblijvende bespreking.